Kutsun headerit

Jokaisessa Tampuuri API:in kohdistuvassa kutsussa tulee olla seuraavat header-tiedot:

X-TampuuriAvain: XXXXXXXX-XXXX-XXXX
X-AsiakasNimi: Agenteq Solutions Oy
X-Ohjelmistoversio: AsiakasOhjelmistoX_v1.4.2
X-TiliNimi: graniitti.tampuuri.fi
X-Kayttajatunnus: mikko1
X-Salasana: ********
X-Lat: 60.2298830
X-Long: 25.0087430
Content-Type: application/json
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1. Tampuuri-Avain, jolla kirjaudutaan järjestelmään ja kirjataan transaktiolokimerkinnät (laskutuksen pohja). Huom! Oikea TampuuriAvain ja Asiakasnimi löytyy toistaiseksi vain pilvipalvelun tietokannasta.
  2. Tampuuri-Avaimen kanssa käsikädessä kulkeva asiakasnimi. Tämän ja TampuuriAvaimen perusteella kutsu joko hyväksytään tai hylätään Cloudissa.
  3. Tunnistettava ohjelmistoversio, esim. Latomo_v2.8 tai WP_v1.5
  4. Tampuuri-Tilin nimi (Keskuskanta.Tilit-taulussa oleva). Tilinimi on globaalisti uniikki. Tilit, joilla rest-operaatiot toimii nähtävissä.
  5. Tampuuri-käyttäjän käyttäjätunnus
  6. Tampuuri-käyttäjän salasana
  7. Kutsun lähetyspaikan Latitude-koordinaatti. Käytetään yleensä mobiililaitteissa. Ei pakollinen.
  8. Kutsun lähetyspaikan Longitude-koordinaatti. Käytetään yleensä mobiililaitteissa. Ei pakollinen.
  9. Kutsun content-type. Yleensä application/json

AspaAineistotApi

APIDescription
POST asiakaspalvelu/aineistot/pankkiyhteys/saapumisilmoitus/lisaa

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Lisää pankkiyhteysaineiston saapumisilmoituksen järjestelmään

AspaHakemusApi

APIDescription
GET asiakaspalvelu/hakemukset/{hakemusId}/hakemuspvmts

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Palauttaa annetun hakemuksen luonnin aikaleiman.

POST asiakaspalvelu/hakemukset/{hakemusId}/hakemuspvmts/aseta

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Päivittää annetulle hakemukselle luonnin aikaleiman.

POST asiakaspalvelu/hakemukset/validaatio/hakualue/{hakualueId}/jarjestysnumero/{jarjestysnumero}/tarkasta

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Tarkastaa onko millään hakuemuksella annetulla hakualueella ja annetuilta kaupungeilla annettua järjestynumeroa käytössä.

AspaLaskujenVälitysApi

APIDescription
POST asiakaspalvelu/laskujenvalitys/tapahtuma/pankkiverkko

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!!

POST asiakaspalvelu/laskujenvalitys/tapahtuma/laskuttajailmoitus

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!!

POST asiakaspalvelu/laskujenvalitys/tapahtuma/lasku

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!!

AspasopimusApi

APIDescription
GET asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Hakee sopimuksen tiedot id:llä

GET asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/yhteenveto

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Hakee sopimuksen yhteenvedon id:llä

GET asiakaspalvelu/sopimukset/tarjous/{tarjousId}

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Hakee listan sopimusten yhteenvedoista tarjous id:llä

GET asiakaspalvelu/sopimukset/henkilotunnus/{henkilotunnus}

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Hakee listan sopimusten yhteenvedoista henkilötunnuksella

GET asiakaspalvelu/sopimukset/osapuoli/{osapuoliId}

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Hakee listan sopimusten yhteenvedoista osapuoli id:llä

GET asiakaspalvelu/sopimukset/osapuoli/{osapuoliId}/irtisanottavat

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Palauttaa listan sopimusten yhteenvedoista osapuolen irtisanottavissa olevista sopimuksista.

POST asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/palvelu/lisaa

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Lisää palvelun (esim. saunavuoron tai autopaikan) sopimukselle. Palvelun hinnan tulee löytyä kohteen maksulajeista.

POST asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/palvelu/paata

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Päättää palvelun (esim. saunavuoron tai autopaikan) sopimukselta.

GET asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/asuntotarkastukset

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Hae sopimukseen liittyvät asuntotarkastukset.

POST asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/liitteet/selaa

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Hakee sopimuksen liitteet

GET asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/liitteet/{liiteId}/tiedostot/viimeisin

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Palauttaa sopimuksen liitetiedoston pyydettäessä liitteen id:llä.

GET asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/tiedostot/{tiedostoId}

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Palauttaa sopimuksen liitetiedoston pyydettäessä tiedoston id:llä.

POST asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/liitteet/lisaa

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Lisää annetun tiedoston sopimuksen liitteeksi.

POST asiakaspalvelu/sopimukset/liitteet/yleiset/selaa

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Hakee sopimuskategorian yleiset liitteet

GET asiakaspalvelu/sopimukset/kustannuspaikka/{kustannuspaikkaId}/liitteet/yleiset/tiedostot/{tiedostoId}

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Palauttaa sopimuksen yleisen liitetiedoston pyydettäessä tiedoston id:llä.

GET asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/saldo

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Palauttaa sopimuksen saldon

GET asiakaspalvelu/sopimukset/irtisanomisilmoitukset/alkupvm/{alkupvm}

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Hakee irtisanomisilmoituksia tietystä ajankohdasta lähtien.

POST asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/osapuolet/lisaa

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Lisää asiakaspalvelusopimukselle uuden osapuolen. Esimerkiksi kun asuntoon muuttaa sopimusosapuolen puoliso, voidaan uuden sisäänmuuttavan henkilön tiedot lisätä sopimukselle tällä metodilla. Jos sopimukselle ei voi lisätä osapuolia sopimuksen tilasta johtuen tai sopimuksella on jo joku lisättävistä osapuolista niin toimintoa ei suoriteta ja palautetaan conflict (409).

POST asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/osapuolet/{osapuoliId}/paivita

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Muokkaa osapuolen parametreja. Annetaan sen osapuolen parameterit joita halutaan muuttaa. Niitä mitä ei haluta muuttaa, ei tarvitse antaa. Jos osapuoli ei löydy sopimukselta, niin toimintoa ei suoriteta ja palautetaan virhe 400 bad request.

POST asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/osapuolet/paata

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Päättää asiakaspalvelusopimuksen osapuolen kohdalta. Esimerkiksi kun asunnosta muuttaa yksi osapuoli pois, mutta muiden osapuolien sopimus säilyy, voidaan osapuolen maksuvelvoite päättää tällä metodilla. Osapuolelle tallennetaan irtisanoutunutPvm:ksi kuluva ajanhetki. Jos osapuoli ei löydy sopimukselta, niin toimintoa ei suoriteta ja palautetaan virhe 400 bad request.

POST asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/osapuolet/{osapuoliId}/yhteys/paata

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Päättää asiakaspalvelu sopimuksen osapuolen osapuoliyhteyden kohderekisteristä, jos tuo yhteys on sopimusosapuolelle määritelty. Yleensä kyseessä on Asukas- tai autopaikan haltija-yhteys, mutta tämä riippuuu Tampuurin asetuksista.

POST asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/osapuolet/poista

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Poistaa osapuolen sopimukselta kokonaan. Huom, yleensä osapuolta ei ole tarkoitus poistaa, vaan päättää. Poistaminen voi tulla kysymykseen virhetilanteessa, jossa osapuolta ei olisi kuulunut liittää sopimukselle alunperinkään. Jos osapuoli ei löydy sopimukselta, niin toimintoa ei suoriteta ja palautetaan virhe 400 bad request.

GET asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/vakuusmaksut

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Hakee listan sopimuksen vakuusmaksutiedoista

POST asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/vakuusmaksut/palautustilinumero/muuta

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Päivittää sopimukselle vakuudenpalautustilinumeron ja päivittää palautustilinumeron myös vakuusmaksu suoritukselle mikäli vakuus on maksettu yhdessä erässä.

POST asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/hyvaksy

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Allekirjoittaa sopimuksen kyseisen osapuolen osalta

POST asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/hylkaa

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Muuttaa hankintaehdotuksen tilan hylätyksi.

GET asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/sopimusdokumentti

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Hakee sopimuksen uusimman sopimusdokumentin.

GET asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/vakuuslasku

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Palauttaa sopimuksen vakuuslaskun tietoja

POST asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/laskevuokra

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Laskee sopimuksen tilannepäivän mukaisen laskutuskauden vuokran

POST asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/allekirjoitus/valmis

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Muuttaa sopimuksen allekirjoituksen tilaksi Valmis ja asettaa sopimuksen allekirjoituksen päivämääräksi kuluvan päivän

POST asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/allekirjoitus/peruuta

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Muuttaa sopimuksen allekirjoituksen tilaksi Peruutettu ja poistaa sopimuksen allekirjoituksen päivämäärän. Sopimuksen allekirjoituksen tilan tulee olla Aloitettu tai Kesken jotta allekirjoituksen voi peruuttaa.

POST asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/allekirjoitus/kesken

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Muuttaa sopimuksen allekirjoituksen tilaksi Kesken. Sopimuksen allekirjoituksen tilan tulee olla Aloitettu jotta allekirjoituksen voi asettaan tilaan kesken.

GET asiakaspalvelu/sopimukset/allekirjoitettavat

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Hakee listan sähköisesti allekirjoitettavissa olevien sopimusten id:stä Sopimukset joiden allekirjoituksen tila on Aloitettu ja joilla ei ole vielä allekirjoituspäivää

GET asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/irtisanomislomakevalinnat

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Hakee asukkaan sähköisen irtisanomisen lomakkeen valinnat

GET asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/perustiedot

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Etsii sopimuksen perustiedot, palauttaa nullin jos sopimusta ei löydy

POST asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/vakuuslasku/kuittaamaksetuksi

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Merkitsee sopimuksen vakuuslaskun maksetuksi

POST asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/irtisano

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Tallentaa sopimuksen irtisanomisen tiedot järjestelmään jatkokäsittelyä varten

POST asiakaspalvelu/sopimukset/lisaa

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Luo järjestelmään uuden sopimuksen

POST asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/vakuuslasku/lisaa

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Lisää vakuuslaskun sopimukselle

POST asiakaspalvelu/sopimukset/esisopimukset/lisaa

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Luo järjestelmään uuden esisopimuksen

POST asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/suoritukset

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Palauttaa sopimuksen suoritukset (normaali ja palautus tyyppiset) annetulla aikavälillä

GET asiakaspalvelu/sopimukset/sopimukset/{sopimus_id}/maksulajit/hae

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Hakee sopimuksen maksulajit ja tariffit

POST asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/maksulajit/lisaa

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Lisää annetut maksulajit sopimukselle. Maksulaji ei saa olla sopimuksella ennestään ja sen täytyy olla voimassa jotta se voidaan lisätä. Vakuusmaksulajeja ei voi lisätä sopimukselle. Myöskään maksulajeja joille on määritelty kohdetyyppi ei voi lisätä tällä kutsulla.

POST asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/maksulajit/jyvittamaton/lisaa

HUOM! suositellaan että käytetään POST asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/maksulajit/lisaa reittiä ensisijaisesti. Lisää annetut maksulajit sopimukselle. Vuosi maksulajilla ei jyvitä hintaa (yksikköhinta*veloitusperustekerroin) kuukausilla vaan lisää sen sellaisenaan. Maksulaji ei saa olla sopimuksella ennestään ja sen täytyy olla voimassa jotta se voidaan lisätä. Vakuusmaksulajeja ei voi lisätä sopimukselle. Myöskään maksulajeja joille on määritelty kohdetyyppi ei voi lisätä tällä kutsulla.

GET asiakaspalvelu/sopimukset/lomakevalinnat

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Palauttaa sopimuslomakkeen valintoja

POST asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/virkistatavoitteet

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Luo/päivittää sopimukselle sen maksulajeista tavoitteet ja luo ns. laskupohjat sopimukselle.

PATCH asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/paivita

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Päivittää sopimusta annettujen parametrien mukaan. Päivitetty sopimus validoidaan kokonaisuutena. Tämä kutsu ei automaattisesti päivitä muuta kuin sopimusta. Esim. sopimuksen alkupäivää muokattaessa on päivitettävä asukashallinta omalla kutsullaan.

POST asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/paata

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Päättää sopimuksen annettujen parametrien mukaan. Jos Yhteystiedot parametria ei ole annettu jätetään uudet yhteystiedot sopimuksella entiselleen. Muussa tapauksessa tallennetaan yhteystiedot annettuina.

GET asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/alisopimukset/voimassaolevat/hae

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Palauttaa annettuun sopimukseen liittyvät voimassaolevat alisopimukset.

POST asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/irtisanominen/muutto/luo

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Lisää ulosmuuton sopimukselle.

POST asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/irtisanominen/lahetavahvistus

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Lähettää sopimuksen irtisanomisen vahvistusviestin pyydetylle osapuolelle.

POST asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/osapuoli/{osapuoliId}/irtisanominen/vahvista

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Vahvistaa sopimuksen osapuolen irtisanomisen järjestelmään.

GET asiakaspalvelu/sopimukset/irtisanominen/asetukset

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Palauttaa sopimuksen sähköisen irtisanomisprosessin asetuksia

POST asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/osoitepaivitys/lisaa

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Lisää osoitepäivitysjonoon tiedot, mikäli se on mahdollista.

GET asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/laskut/kausilasku/hae?Vuosi={Vuosi}&Kuukausi={Kuukausi}&Kieli={Kieli}

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Palauttaa pyydetyn kauden kausilaskun finvoice-muodossa

GET asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/velkaerittely/hae?tilannepvm={tilannepvm}

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Palauttaa pyydetyn sopimuksen velkaerittelyn pyydettynä tilannepäivänä

POST asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/osapuolet/{osapuoliId}/irtisanomistiedot/tyhjenna

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Tyhjentää sopimus osapuolen irtisanomistiedot.

POST asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/asukkaat/kohdeyhteydet/luo

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Lisää sopimuksen asukkaille kohdeyhteydet ja päivittää ne sopimuksen osapuoli tauluun jos niitä ei vielä ole.

POST asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimus_id}/maksulajit/{maksulaji_id}/uudelleen/kytke

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Uudelleen kytkee maksulajin sopimukselle. Jotta maksulajin voi uudelleen kytkeä sen pitää olla päätetty. Maksulaji kytketään uudelleen sellaisenaan. Uudelleen kytkeminen tehdään annetun alkupäivämäärän kuun ensimmäisestä päivästä lähtien. Jos yrittää uudelleen kytkeä maksulajia kausille jolla on muutoksenestettyjä (käsinsyötettyjä) tavoitteita, muutos ei koske kyseisiin kausiin. Tästä ei anneta virhettä vaan maksulaji tulee voimaan annetusta alkupäivästä lähtien niille kausille joilla ei ole muutoksenestettyjä tavoitteita.

POST asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/irtisanominen/sopimuspaatetty/viesti/laheta

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Lähettää sopimuksen irtisanomisen sopimuksen päättämisen viesti pyydetylle osapuolelle.

POST asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimus_id}/maksulajit/{maksulaji_id}/voimassaolo/paivita

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Muuttaa sopimuksen maksulajin voimassaoloaikaa, eli alku- ja loppupäivää. Loppupäivän voi päivittää tyhjäksi, jolloin maksulaji on toistaiseksi voimassa. Alkupäivä on pakollinen. Jos maksulajia ei ole kytketty sopimukselle, nousee virhe. Sopimuksen tavoitteet tulee tarvittaessa virkistää erillisellä kutsulla

POST asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimus_id}/maksulajit/{maksulaji_id}/paata

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Päättää sopimuksen maksulajin. Jos maksulajia ei ole kytketty sopimukselle, nousee virhe. Sopimuksen tavoitteet tulee tarvittaessa virkistää erillisellä kutsulla

POST asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimusId}/peruuta

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Peruuttaa sopimuksen: Asettaa sopimuksen loppupäivän alkupäivästä edelliseen päivään, sopimuksen tilaksi "Peruttu" sekä kirjaa sopimuksen lokiin "Sopimus peruttu". Lisätään annettu Lokimerkinta "Sopimus peruttu" merkinnän perään. Sopimuksen tavoitteet tulee tarvittaessa virkistää erillisellä kutsulla

AspaTarjousApi

APIDescription
POST asiakaspalvelu/tarjoukset/osapuoli/{osapuoli_id}/hae

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Hakee osapuolen tarjoukset

AspaTehtavaApi

APIDescription
POST asiakaspalvelu/tehtavat/{tehtava_id}/kasittelytapahtuma/lisaa

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Lisää tehtävälle käsittelytapahtuman.

POST asiakaspalvelu/tehtavat/{tehtava_id}/kuittaatehdyksi

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Kuittaa asiakaspavelun tehtäväjonosta tehtävän tehdyksi tehtävän id:n perusteella.

POST asiakaspalvelu/tehtavat/lisaa

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Lisää uuden tehtävän aspan työjonoon

GET asiakaspalvelu/tehtavat/{id}

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Palauttaa työjonon tehtävän

POST asiakaspalvelu/tehtavat/maksusitoumus/lisaa

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Lisää uuden maksusitoumustehtävän aspan työjonoon

Asumisoikeus

APIDescription
GET sopimukset/{sopimus_id}/asumisoikeus/saldo

Palauttaa sopimuksen asumisoikeusmaksujen saldot per tavoitekausi.

POST sopimukset/{sopimus_id}/asumisoikeus/asolaskelma

Tekee asumisoikeuslaskelman mikäli sitä ei jo ole, muuten päivitetään vanhaa.

POST sopimukset/{sopimus_id}/asumisoikeus/luopumislaskelma

Tekee asumisoikeusluopumislaskelman mikäli sitä ei jo ole, muuten päivitetään vanhaa.

Asuntotarkastus

APIDescription
GET asuntotarkastukset/{asuntotarkastus_id}

HUOM! Tämä reitti on vanhentunut, käytetään tarkastukset nimiavaruuden reittejä. Palauttaa asuntotarkastuksen tiedot.

POST asuntotarkastukset/sisaanmuuttotarkastukset?sopimus_id={sopimus_id}

HUOM! Tämä reitti on vanhentunut, käytetään tarkastukset nimiavaruuden reittejä. Luo sisäänmuuttotarkastuksen sopimuksen id:llä. Jos sopimuksella on jo tarkastus, palauttaa sen Id:n.

GET asuntotarkastukset?Offset={Offset}&Limit={Limit}&Tarkastaja_id={Tarkastaja_id}&LoppuPvm={LoppuPvm}

HUOM! Tämä reitti on vanhentunut, käytetään tarkastukset nimiavaruuden reittejä. Palauttaa tarkastajan uusien ja avattujen asuntotarkastusten tiedot sivutetusti.

GET asuntotarkastukset/tarkastajan?Offset={Offset}&Limit={Limit}&Tarkastaja_id={Tarkastaja_id}&LoppuPvm={LoppuPvm}

HUOM! Tämä reitti on vanhentunut, käytetään tarkastukset nimiavaruuden reittejä. Palauttaa tarkastajan uusien ja avattujen asuntotarkastusten tiedot sivutetusti.

GET asuntotarkastukset/kohteen?Offset={Offset}&Limit={Limit}&Kohde_id={Kohde_id}

HUOM! Tämä reitti on vanhentunut, käytetään tarkastukset nimiavaruuden reittejä. Palauttaa kohteen uusien ja avattujen asuntotarkastusten tiedot.

POST asuntotarkastukset/tallennatarkastus

HUOM! Tämä reitti on vanhentunut, käytetään tarkastukset nimiavaruuden reittejä. Tallentaa asuntotarkastuksen. Asuntotarkastukselle voidaan lisätä myös ilmoituksia ja liitteitä.

POST asuntotarkastukset/tallennahuoneet

HUOM! Tämä reitti on vanhentunut, käytetään tarkastukset nimiavaruuden reittejä. Tallentaa tarkastusta varten valitut huoneet ja palauttaa tarkastuksen.

Autopaikka

APIDescription
GET autopaikat?Kustannuspaikka_id={Kustannuspaikka_id}&Hakusana={Hakusana}

Hae kustannuspaikan kaikki autopaikat tietoineen.

GET autopaikat/kustannuspaikan?Kustannuspaikka_id={Kustannuspaikka_id}&Hakusana={Hakusana}

Hae kustannuspaikan kaikki autopaikat tietoineen.

GET autopaikat/asukkaan?osapuoli_id={osapuoli_id}

Hae osapuolen kaikki autopaikat tietoineen

GET autopaikat/{autopaikka_id}/jonotukset

Hae autopaikan suorat jonotukset

GET autopaikat/jonotukset?kustannuspaikka_id={kustannuspaikka_id}

Hae kustannuspaikan jonotukset

POST autopaikat/sopimukset

Lisää autopaikkasopimus (/varaus)

POST autopaikat/sopimukset/{sopimus_id}/paata

Päätä olemassa oleva autopaikkasopimus.

POST autopaikat/jonotukset

Lisää uusi autopaikkajonotus

DELETE autopaikat/jonotukset/{jonotus_id}

Poista autopaikkajonotus

Avainhallinta

APIDescription
GET avainluovutussopimukset/{sopimus_id}

Palauttaa avainluovutussopimuksen id:llä.

GET avainluovutussopimukset/kohde/{kohde_id}/luovuttaja/{luovuttaja_id}/ehdotelmat

GET avainluovutussopimukset/vastaanottaja/{vastaanottaja_id}/ehdotelmat

POST avainluovutussopimukset

GET avainluovutussopimukset/vastaanottaja/{vastaanottaja_id}

GET avainluovutussopimukset/luovuttaja/{luovuttaja_id}

GET avainluovutussopimukset/kohde/{kohde_id}?Offset={Offset}&Limit={Limit}

GET avainluovutussopimukset/{sopimus_id}/avaimet

GET avainlainaukset/lainaaja/{lainaaja_id}?palautetut={palautetut}

Palauttaa voimassa olevat lainaukset lainaajalla.

GET avainhallinta/lainaukset/niput/{nippuId}

Palauttaa yhteen lainaustapahtumaan kuuluvat lainaukset

POST avainlainaukset/paata

Päättää avainlainat

POST avainlainaukset/{laina_id}/palauta

Asettaa avaimen palautetuksi

GET avainlainaukset/huoneisto/{huoneisto_id}

Hakee huoneiston lainassa olevat avaimet

GET avainlainaukset/osapuoli/{osapuoli_id}

Hakee osapuolen lainassa olevat avaimet

POST avainlainaukset/osapuolet

Hakee osapuolien lainassa olevat avaimet

POST avaintilaukset/kohde/{kohde_id}/hae

Hakee kohteen avain- tai avainsarjatilaukset

AvainhallintaNoutoautomaatti

APIDescription
GET avainhallinta/lainaukset/noutoautomaatti/niput/{id}

Hakee noutoautomaatin lainauksen Id:llä

POST avainhallinta/lainaukset/noutoautomaatti/niput/{id}/saapunut

Vaihtaa lainaustapahtuman tilan ja asettaa aikaleiman, kun avaimet laitetaan automaattiin

POST avainhallinta/lainaukset/noutoautomaatti/niput/{id}/noudettu

Vaihtaa lainaustapahtuman tilan ja asettaa aikaleiman, kun avaimet noudetaan automaatista

POST avainhallinta/lainaukset/noutoautomaatti/niput/{id}/paivita

Päivittää lainaustapahtuman tietoja

POST avainhallinta/lainaukset/noutoautomaatti/niput/{id}/peruttu

Vaihtaa lainaustapahtuman tilan ja asettaa aikaleiman, kun avaimet poistetaan automaatista

Diagnostics

APIDescription
GET diagnostics/selftest/{securitytoken}

No documentation available.

GET diagnostics/information

No documentation available.

GET diagnostics/simpleselftest/{securitytoken}

No documentation available.

Dokumenttipankki

Dokumenttipankin toiminnot

APIDescription
POST dokumenttipankki/liitteet/lisaa

Lisää liitteen annettuun kansioon

GET dokumenttipankki/liitteet/kategoriat

Palauttaa dokumenttipankin liitekategoriat.

GET dokumenttipankki/liitteet/{id}

Lataa liitteen uusimman tiedoston.

DELETE dokumenttipankki/liitteet/{id}

Poistaa dokumenttipankin liitteen ja sen tiedostot

GET dokumenttipankki/liitteet/selaa?KohdeId={KohdeId}&Liitetyypit={Liitetyypit}&Julkinen={Julkinen}&Hakusana={Hakusana}&Sort={Sort}&Order={Order}&Offset={Offset}&Limit={Limit}

Hakee kohdekansion alla olevat liitteet hakuparametrien määritysten mukaan

GET dokumenttipankki/liitteet/yleiset/selaa?Kategoriat={Kategoriat}&Kansio={Kansio}&Offset={Offset}&Limit={Limit}

Hakee liitteet valitun kansion ja kategorian mukaan

POST dokumenttipankki/liitteet/kohteet/{kohdeId}/selaa

Palauttaa kohteen ja kaikkien sen alikohteiden liitteet annetuilla parametreillä

POST dokumenttipankki/liitteet/kohteet/{kohdeId}/naytettavat/selaa

Palauttaa näkyvyysasetuksin rajatusti tai kaikki julkiset dokumentit kustannuspaikan alla olevista kansioista.

PATCH dokumenttipankki/liitteet/{liiteId}/update

Päivittää liitteen tietoja

EtupisteetOsapuoliTapahtuma

APIDescription
GET etupisteet/osapuolet/{osapuoliId}/tapahtumat

Hakee osapuolen tapahtumat

EtupisteetTapahtumaTyyppi

APIDescription
GET etupisteet/tapahtumatyypit

Hakee tapahtumatyypit

Hakemus

Toiminnot hakemusten käsittelyyn ja hakuihin

APIDescription
GET hakemukset/{hakemusId}

Palauttaa hakemuksen tiedot

GET hakemukset?osapuoli_id={osapuoli_id}

Palauttaa yhteenvedot osapuolen voimassa olevista hakemuksista.

POST hakemukset/{hakemus_id}/laskevastaavienlukumaara

Laskee saman kohdistuksen omaavien aktiivisten hakemusten lukumäärän

POST hakemukset

Lisää uuden hakemuksen

GET hakemukset/lomakevalinnat

Hakee Hakemuslomakkeen valinnat

POST hakemukset/{hakemus_id}/uudista

Uudistaa hakemuksen

POST hakemukset/{hakemus_id}/vanhenna

Vanhentaa hakemuksen

PATCH hakemukset/{hakemusId}/paivita

Päivittää hakemusta annettujen parametrien mukaan.

PATCH hakemukset/{hakemusId}/osapuolet/{osapuoliId}/paivita

Päivittää hakemuksen osapuolta annettujen parametrien mukaan.

POST hakemukset/{hakemus_id}/liitteet/lisaa

Lisää uuden liitteen hakemukselle.

Hankintaehdotus

Hankintaehdotusten luontiin tarkoitetut toiminnot

APIDescription
POST hankintaehdotukset

Hankintaehdotuksen lisäämisen metodi.

POST hankintaehdotukset/selaa

Hakee hankintaehdotuksen perustiedot

GET hankintaehdotukset?Tila={Tila}&KohdeId={KohdeId}

Hakee kaikki parametreja vastaavat hankintaehdotukset

POST hankintaehdotukset/{hankintaehdotus_id}/hyvaksy

Muuttaa hankintaehdotuksen tilan hyväksytyksi.

POST hankintaehdotukset/{hankintaehdotus_id}/hylkaa

Muuttaa hankintaehdotuksen tilan hylätyksi.

POST hankintaehdotukset/{hankintaehdotus_id}/lahetetty

Muuttaa hankintaehdotuksen tilan lähetetyksi.

GET hankintaehdotukset/{id}

Haetaan hankintaehdotuksen tiedot Id:llä.

POST hankintaehdotukset/{id}/valmis

Muutetaan hankintaehdotus tilaan Valmis

POST hankintaehdotukset/toimijan/selaa

Hakee kaikki yrityksen hankintaehdotukset sivutetusti.

POST hankintaehdotukset/{id}/toimitetuksi

Muuttaa hankintaehdotuksen tilan toimitetuksi.

POST hankintaehdotukset/{id}/lahetetaan

Lähettää hankintaehdotuksen hyväksyttäväksi ja tallentaa lähettämiseen liittyvän kommentin.

POST hankintaehdotukset/{id}/hyvaksyttavaksi

Lähettää hankintaehdotuksen hyväksyttäväksi.

GET hankintaehdotukset/{kohdeid}/toimialat

Hakee kaikki kohteen toimialat

GET hankintaehdotukset/{kohdeid}/toimialat/{toimialaid}/toimittajat

Hakee kaikki toimialan toimittajat

POST hankintaehdotukset/{kohdeid}/toimialat/{toimialaid}/toimittajat/hae

Hakee toimialan toimittajia hakutermillä

HenkiloApi

Henkilötietoihin erikoistunut kontrolleri. Osapuolien toimintoja käsitellään yrityksiin erikoistuneessa HenkiloApiController-luokassa. Yritysten toimintoja käsitellään yrityksiin erikoistuneessa YritysApiController-luokassa.

APIDescription
GET osapuolitiedot/henkilot/{id}

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Hakee henkilön id:llä.

POST osapuolitiedot/henkilot/hakusana?Hakusana={Hakusana}&Metanimi={Metanimi}&Tasmalleen={Tasmalleen}

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Palauttaa kokoelman henkilöitä, joiden määrätty parametri vastaa annettuun hakusanaan. Henkilöillä on "Parametrit"-kokoelma, mutta kokoelma on aina tyhjä.

POST osapuolitiedot/henkilot/selaa

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Selaa henkilöitä, vastaus sivutetusti.

POST osapuolitiedot/henkilot/create

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Lisää henkilön.

GET osapuolitiedot/henkilot/omat

Hakee kirjautuneen käyttäjän omat tiedot

Huoltokalenteri

Huoltokirjan palvelut

APIDescription
GET huoltokirja/huoltokalenteri?KohdeId={KohdeId}&Vuosi={Vuosi}

Hakee huoltokalenterin annettujen kyselytietojen perusteella.

Huoltotehtava

Tarjoaa huoltotehtävien palveluita.

APIDescription
GET huoltotehtava?id={id}

Etsii huoltotehtävän Id:llä, palauttaa tyhjän jos sellaista ei löydy.

GET huoltotehtava?tyonsuorittaja_id={tyonsuorittaja_id}

Etsii työnsuorittajan huoltotehtävät, jos niitä ei ole palauttaa tyhjän kokoelman.

POST huoltotehtava/{id}/kuittaa

Kuittaa huoltotehtävän suoritetuksi

GET huoltotehtava/mallitehtavat/{id}

Hakee mallitehtävän Id:llä

Ilmoitukset

APIDescription
GET ilmoitukset/{id}

Palauttaa ilmoituksen täydet tiedot.

GET ilmoitukset/{id}/minimal

Palauttaa pienimmät ilmoituksen tiedot.

POST ilmoitukset/selaa

Hakee sivutetusti joukon ilmoituksia parametreillä.

GET ilmoitukset/toimijan?Offset={Offset}&Limit={Limit}&Tila={Tila}&Kiireellisyys={Kiireellisyys}

Hakee kaikki yrityksen ilmoitukset sivutetusti.

GET ilmoitukset/{id}/aliilmoitukset?Offset={Offset}&Limit={Limit}

No documentation available.

POST ilmoitukset/omatkohteet/selaa

Hakee kaikki käyttäjän kohteiden ilmoitetut sivutestusti.

GET ilmoitukset/asetukset

Hakee ilmoitushallinnan asetukset

GET ilmoitukset/statusevent/{id}

Palauttaa tilamuutoksen tiedot.

POST ilmoitukset/lisaa

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Luo uuden ilmoituksen ja palauttaa sen id:n.

PATCH ilmoitukset/{id}

Päivittää ilmoituksen tietoja JSON-patch

GET ilmoitukset/{id}/laskutustiedot

Hakee ilmoituksen laskutusitiedot

GET ilmoitukset/{id}/ulkokuittaustiedot

Hakee ilmoituksen ulkokuittauksessa näytettävät tiedot

Ilmoitus

Ilmoitusten hakuun ja luontiin tarkoitetut toiminnot

APIDescription
GET ilmoitukset?kohde_id={kohde_id}

HUOM!!!Tämä metodi on deprekoitu ja se poistuu käytöstä. Palauttaa kokoelman ilmoituksia, jotka ovat kytketty annettuun kohteeseen. Kohde voi olla kustannuspaikka, huoneisto tai tila.

GET ilmoitukset/kohteella?Limit={Limit}&Offset={Offset}&Kohde_id={Kohde_id}&Julkinen={Julkinen}&VainKustannuspaikan={VainKustannuspaikan}&Vikaluokat={Vikaluokat}&Tila={Tila}&Kohdetyypit={Kohdetyypit}&Order={Order}

Palauttaa kokoelman ilmoituksia, jotka ovat kytketty kustannuspaikkaan.

GET ilmoitukset?solu_id={solu_id}

Palauttaa kokoelman ilmoituksia, jotka ovat kytketty annettuun soluun.

POST ilmoitukset/{ilmoitus_id}/kuittaatehdyksi

Kuittaa ilmoituksen tehdyksi

POST ilmoitukset/{ilmoitus_id}/kuittaavalmiiksi

Kuittaa ilmoituksen valmiiksi

POST ilmoitukset/{ilmoitus_id}/vastaanota

Ilmoituksen kuittaaminen vastaanotetuksi

POST ilmoitukset/{ilmoitus_id}/odotukseen

Ilmoituksen kuittaaminen odotukseen

POST ilmoitukset/{ilmoitus_id}/laskutukseen

Ilmoituksen kuittaaminen laskutukseen

POST ilmoitukset/{ilmoitus_id}/poista

Merkkaa ilmoituksen poistetuksi. Ilmoitus jää tietokantaan.

POST ilmoitukset/base64

Lisää ilmoituksen. Paketti pitää sisällään ilmoituksen perusosuuden [Ilmoitus] ja taulukon ilmoituksen liitteistä [Liitteet]. Kumman tahansa tiedon puuttuminen nostaa virheen 400 Bad Request. Mikäli liitteitä ei toimiteta kuuluu taulukon olla tyhjä. Liitteitä voi toimittaa useita. Liitteen tiedot ovat merkkijonoja ja Base64Content on liitetiedoston sisältö Base64 muotoisena. Ilmoitukselle pitää olla määritettynä joko työntekijäyritys tai kysymyspatterikysymys, mutta vain toinen niistä. Virhekoodit: 104 - Kysymyspatterin osoittama työnsuorittaja puuttuu: Kohteelta ei löydy kysymyspatterin osoittaman roolin mukaista yhteyttä.

POST ilmoitukset/nettilomakkeet/{nettilomake_id}/kohteet

Palauttaa ilmoitushallinnan nettilomakkeen kohteet halutuilla parametreillä

GET ilmoitukset/{ilmoitus_id}/liitteet

Hakee ilmoituksen liitteiden tiedot

GET ilmoitukset/liitteet/{liite_id}

Hakee ilmoituksen liitteiden tiedot

POST ilmoitukset/{ilmoitus_id}/lisatiedot

Päivittää ilmoituksen tietoja

GET ilmoitukset/lomakevalinnat?Kielet={Kielet}

Huomio! Käytä lomakevalinnat kokoelmaa, Kiireellisyys, Kotielaimet, Sisaanpaasy, Vikaluokka string-kokoelmat tulevat poistumaan. Palauttaa Ilmoituslomakkeen valintalistat Accept-Language headerillä voi pyytää myös tiettyä kieltä

POST ilmoitukset/{ilmoitus_id}/liitteet/lisaa

Lisää liitteitä ilmoitukselle

POST ilmoitukset/{ilmoitus_id}/sahkoposti/laheta

Lähettää ilmoitukseen liittyvän viestin valituille ilmoituksen kustannuspaikan osapuolille.

Ilmoituskommentti

Tarjoaa ilmoituksen kommenttien palveluita.

APIDescription
GET ilmoitukset/{ilmoitusId}/kommentit

Palauttaa kokoelman ilmoitukselle liitetyistä kommenteista.

POST ilmoitukset/{ilmoitus_id}/kommentit/lisaa

Lisää uuden kommentin ilmoitukselle

IlmoitusLoki

APIDescription
GET ilmoitukset/{ilmoitus_id}/loki?Offset={Offset}&Limit={Limit}

Palauttaa ilmoituksen lokitietoja sivutestusti

POST ilmoitukset/viestiloki/lisaa

Lisää merkinnän viestilokiin

GET ilmoitukset/{ilmoitus_id}/viestiloki/selaa?Offset={Offset}&Limit={Limit}

Palauttaa ilmoituksen lähetyslokitietoja sivutestusti

IlmoitusTuote

APIDescription
GET ilmoitukset/{id}/tuotteet

Palauttaa ilmoitukselle lisätyt tuotteet

POST ilmoitukset/{id}/tuotteet/lisaa

Lisää tuotteet ilmoutukselle

IlmoitusValinnat

Ilmoitusten valinnat

APIDescription
GET ilmoitukset/kohteen/{kohde_id}/tyonsuorittajat

Palauttaa ilmoituksen työnsuorittajien valinta listat.

Integraatiot

APIDescription
GET integraatiot/haltu/kirjautumislinkki?osapuolet_id={osapuolet_id}

Palauttaa Haltun kirjautumislinkin.

GET integraatiot/asiakaspalvelu/sopimukset/{sopimus_id}/osapuoli/{osapuolet_id}/sisaanmuuttotarkastus/kirjautumislinkki

HUOM! Käytetään vain poikkeustapauksessa, ei yleiseen käyttöön!!! Palauttaa cTampuurin suorakirjautumislinkin sisäänmuuttotarkastukselle. Palauttaa null:in jos tarkastusta ei ole.

KayttopaivakirjaKommentti

APIDescription
GET kayttopaivakirja/merkinnat/{id}/kommentit

Hakee käyttöpäiväkirjan merkinnän kommentit

POST kayttopaivakirja/merkinnat/{id}/kommentit/lisaa

Lisää käyttöpäiväkirjan merkinnän kommentin

KayttopaivakirjaLiite

APIDescription
GET kayttopaivakirja/merkinnat/{id}/liitteet

Hakee käyttöpäiväkirjan merkinnän liitteet

GET kayttopaivakirja/liitteet/{id}/tiedosto

Hakee liitteen uusimman tiedoston.

POST kayttopaivakirja/merkinnat/{id}/liitteet/lisaa

Lisää käyttöpäiväkirjan merkinnälle liitteen

KayttopaivakirjaMerkinta

APIDescription
GET kayttopaivakirja/merkinnat/{id}

Hakee yhden käyttöpäiväkirjamerkinnän

POST kayttopaivakirja/merkinnat/search

Hakee Käyttöpäiväkirjamerkinnät hakuehdoilla.

POST kayttopaivakirja/merkinnat/add

Lisää käyttöpäiväkirjamerkinnän.

POST kayttopaivakirja/merkinnat/{id}/update

Päivittää käyttöpäiväkirjamerkinnän

POST kayttopaivakirja/merkinnat/{id}/ilmoitukset/{ilmoitusId}/add

Päivittää ilmoituksen Id:n käyttäpäiväkirjan merkinnälle.

DELETE kayttopaivakirja/merkinnat/{id}/delete

Poistaa käyttöpäiväkirjamerkinnän.

KayttopaivakirjaToimenpideluokka

APIDescription
GET kayttopaivakirja/toimenpideluokat

Hakee Käyttöpäiväkirjojen toimenpideluokat.

KihlaKeskustelu

APIDescription
POST kihla/keskustelut/search

Hakee keskusteluja määrätyillä parametreillä.

KihlaKommentti

APIDescription
GET kihla/teknisettarkastukset/{tekninenTarkastusId}/tarkastuskohdat/{tarkastuskohtaId}/kommentit

Hakee kommentit teknisen tarkastuksen ja tarkastuskohdan id:illä.

GET kihla/teknisettarkastukset/{tekninenTarkastusId}/kommentit

Hakee kommentit teknisen tarkastuksen Id:llä

POST kihla/teknisettarkastukset/{tekninenTarkastusId}/tarkastuskohdat/{tarkastuskohtaId}/kommentit/add

Lisää kommentin tarkastuskohdalle.

POST kihla/kommentit/{kommenttiId}/update

Päivittää kommentin tietoja

DELETE kihla/kommentit/{kommenttiId}/delete

Poistaa kommentin

GET kihla/kommentit/{id}

Hakee kommentin Id:llä

KihlaMallipohja

APIDescription
GET kihla/teknisettarkastukset/mallipohjat

Palauttaa kaikki teknisten tarkastusten mallipohjat.

KihlaOsapuoli

APIDescription
GET kihla/osapuolet/tarkastajat/search?Hakusana={Hakusana}

Palauttaa kihlan tarkastajaosapuolet.

KihlaPäivittäisseuranta

APIDescription
GET kihla/paivittaisseurannat/{id}

Hakee päivittäisseurannan id:llä

POST kihla/paivittaisseurannat/search

Hakee päivittäisseurannat hakuehdoilla.

KihlaTarkastelukierros

APIDescription
GET kihla/tarkastelukierrokset

Palauttaa kaikki tarkastelukierrokset.

KihlaTarkastuskohta

APIDescription
GET kihla/teknisettarkastukset/{tekninenTarkastusId}/tarkastuskohdat

Hakee teknisen tarkastuksen tarkastuskohdat.

GET kihla/teknisettarkastukset/{tekninenTarkastusId}/tarkastuskohdat/{id}

Hakee yksittäisen tarkastuskohdan

POST kihla/teknisettarkastukset/{tekninenTarkastusId}/tarkastuskohdat/{id}/update

Päivittää tarkastuskohdan tietoja.

PATCH kihla/teknisettarkastukset/{tekninenTarkastusId}/tarkastuskohdat/{id}/update

Päivittää tarkastuskohdan tietoja

GET kihla/teknisettarkastukset/{tarkastusId}/tarkastuskohdat/{id}/kuvaus

Hakee tarkastuskohtaan liittyvän kuvauksen

KihlaTekninenTarkastus

APIDescription
GET kihla/teknisettarkastukset/{id}

Hakee teknisen tarkastuksen id:llä

GET kihla/paivittaisseurannat/{paivittaisseurantaId}/teknisettarkastukset

Hakee teknisiä tarkastuksia päivittäisseuranta id:llä.

POST kihla/paivittaisseurannat/{id}/teknisettarkastukset/add

Lisää kierroksen päivittäisseurannalle.

POST kihla/teknisettarkastukset/search

Hakee Tekniset tarkastukset hakuehdoilla.

POST kihla/teknisettarkastukset/{id}/valmiiksi

Asettaa teknisen tarkastuksen valmiiksi.

POST kihla/teknisettarkastukset/{id}/tyonalle

Asettaa teknisen tarkastuksen työn alle.

POST kihla/teknisettarkastukset/{id}/update

Päivittää tarkastuksen annetuilla parametreilla.

Kirjaukset

APIDescription
GET kirjaukset/ilmoitus/{ilmoitusid}/kirjaukset

Hakee ilmoituksen kirjaukset

POST kirjaukset/ilmoitus/{ilmoitusid}/kirjaus/lisaa

Lisää kirjauksen

PATCH kirjaukset/kirjaus/{kirjausid}/paivita

Päivittää kirjauksen tietoja

DELETE kirjaukset/kirjaus/{kirjausid}/poista

Poistaa kirjauksen jos sitä ei ole hyväksytty

Kohde

APIDescription
GET kohteet/{kohde_id}

Hakee kohteen id:llä ja palauttaa kaikki sille tallennetut tiedot.

PUT kohteet/{kohde_id}

Päivitä kohteen tietoja metatietojen perusteella

POST kohteet/{kohde_id}

Päivitä kohteen tietoja metatietojen perusteella

GET kohteet/metanimet

Hae kohteen kenttien metanimet

GET kohteet/{kohde_id}/saunat

Hae kohteen saunat

GET kohteet/{kohde_id}/maksutiedot

Hae kohteen omistajan maksutiedot

GET kustannuspaikat?Metanimet={Metanimet}&Offset={Offset}&Limit={Limit}&Hakusana={Hakusana}&Tasmalleen={Tasmalleen}

Hakee kustannuspaikat sivutetusti, vaihtoehtoisesti hakusanalla suodatettuna.

GET kustannuspaikat/selaa?Metanimet={Metanimet}&Offset={Offset}&Limit={Limit}&Hakusana={Hakusana}&Tasmalleen={Tasmalleen}

Hakee kustannuspaikat sivutetusti, vaihtoehtoisesti hakusanalla suodatettuna.

GET kustannuspaikat/{kustannuspaikka_id}/{metatyyppi}?Metanimet={Metanimet}

Hae kohteen alakohteet

GET kustannuspaikat/{kustannuspaikka_id}/tilat?hakusana={hakusana}

Hakee kustannuspaikan tilat

POST kohteet/liitteet/lisaa

Lisää liitteen kohteelle

DELETE kohteet/liitteet/{liite_id}

Poistaa kohderekisterin liitteen ja sen tiedostot

POST kohteet/{kohde_id}/osapuolet/{osapuoli_id}/yhteys/paata

Päättää yhteyden osapuolen ja kohteen väliltä annetun metanimen perusteella annettuun päivämäärään. Tuetut metanimet voi hakea routella: GET osapuolet/roolit/metanimet

POST kohteet/{kohde_id}/selaa

Hakee kohteen ja sen alla olevat alikohteet. Jos AlikohteenMetaTyypit on null tai tyhjä niin oletuksena haetaan Rakennus, Huoneisto,Liikehuoneisto, Huone sekä Vuodepaikka tyypeillä.

GET kohteet/huoneistotyypit/hae

Palauttaa kaikki huoneistotyypit.

GET kustannuspaikat/omat

Käyttäjän kustannuspaikat(Eli on oikeus kp:aan ja on sillä voimassa olevalla yhteydellä jollakin roolilla).

KohdeApi

APIDescription
GET kohdetiedot/kohteet/{id}

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Hakee kohteen id:llä ja palauttaa kaikki sille metanimillä haettavissa olevat tiedot.

POST kohdetiedot/kohteet/create

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Lisää kohteen pohjatiedot kohderekisteriin.

POST kohdetiedot/kohteet/{id}/update

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Päivittää kohteen tietoja metatietojen perusteella.

POST kohdetiedot/kohteet/{kohdeid}/selaa

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Hakee kohteen ja sen alla olevat alikohteet. Jos AlikohteenMetaTyypit on null tai tyhjä niin oletuksena haetaan Rakennus, Huoneisto,Liikehuoneisto, Huone sekä Vuodepaikka tyypeillä.

POST kohdetiedot/kohteet/{kohdeid}/selaa?id={id}

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Hakee kohteen ja sen alla olevat alikohteet. Jos AlikohteenMetaTyypit on null tai tyhjä niin oletuksena haetaan Rakennus, Huoneisto,Liikehuoneisto, Huone sekä Vuodepaikka tyypeillä.

POST kohdetiedot/kohteet?id={id}

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Hakee kohteen ja sen alla olevat alikohteet. Jos AlikohteenMetaTyypit on null tai tyhjä niin oletuksena haetaan Rakennus, Huoneisto,Liikehuoneisto, Huone sekä Vuodepaikka tyypeillä.

GET kohdetiedot/kohteet/{kohdeId}/maksutiedot

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Hae kohteen omistajan maksutiedot

KohdeAsukastieto

Kohteiden asukastietojen käsittelyn rajapinnat.

APIDescription
GET kohteet/{kohde_id}/asukkaat?Offset={Offset}&Limit={Limit}&Hakusana={Hakusana}

Hae kaikki asukkaat kohteessa tai sen lapsilla. Korjattu v8 rajapinnasta alkaen sivutus, offset oli aikasemmin virheellisesti sivunumero.

GET kohteet/{kohde_id}/asukkaat/tulevat?Offset={Offset}&Limit={Limit}&Hakusana={Hakusana}

Hae kaikki tulevat asukkaat kohteessa tai sen lapsilla.

KohderekisteriHistoria

Kohderekisterin historiatietojen rajapinta.

APIDescription
GET kohteet/muuttuneet/selaa?Alkaa={Alkaa}&Paattyy={Paattyy}&Offset={Offset}&Limit={Limit}

Palauttaa annetulla aikavälillä muuttuneet kohteet.

Kohdevaruste

Kohteen varusteet ovat sellaisia asioita kuin "Pakastin", "Jääkaappi" jne.

APIDescription
GET kohteet/{kohde_id}/varusteet

Palauttaa kohteen varusteet. Haku palauttaa korkeintaan 50 varustetta.

GET kohteet/varusteet/{varuste_id}

Palauttaa varusteen annetulla id:llä.

GET kohteet/varusteet/liitteet/{liite_id}

Palauttaa varusteen liiteen sisällön.

KulutusseurantaKohdeKuukausikulutus

APIDescription
POST kulutusseuranta/kulutukset/kuukausikulutus

Palauttaa hakuehtojen mukaisia kohteiden kuukausikulutustietoja

KulutusseurantaKohdePäiväkulutus

APIDescription
POST kulutusseuranta/kulutukset/paivakulutus

Palauttaa hakuehtojen mukaisia kohteiden päiväkulutustietoja

KulutusseurantaKohdeSeurantalaji

APIDescription
POST kulutusseuranta/seurantalajit/kohdeseurantalajit

Palauttaa hakuehtojen mukaisten kohteiden seurantalajit.

KulutusseurantaKohdeTuntikulutus

APIDescription
POST kulutusseuranta/kulutukset/tuntikulutus

Palauttaa hakuehtojen mukaisia kohteiden tuntikulutustietoja

KulutusseurantaKohdeVuosikulutus

APIDescription
POST kulutusseuranta/kulutukset/vuosikulutus

Palauttaa hakuehtojen mukaisia kohteiden vuosikulutustietoja

KulutusseurantaMittari

APIDescription
GET kulutusseuranta/kohteet/{kohdeId}/mittarit

Palauttaa kohteen käytössä olevat mittarit.

KulutusseurantaMittariLukema

APIDescription
GET kulutusseuranta/mittarit/{mittariId}/lukemat/uusin

Hakee mittarin uusimman lukeman. Palauttaa NULL jos yhtään lukemaa ei ole.

GET kulutusseuranta/mittarit/{mittariId}/lukemat/uusinkulutus

Hakee mittarin viimeisimmän kulutuksen.

GET kulutusseuranta/mittarit/{mittariId}/lukemat/{lukemaPvm}/validations

Hakee uuteen mittarilukemaan liittyvät validoinnit.

POST kulutusseuranta/mittarit/{mittariId}/lukemat/save

Mittarilukeman lisäys ja muokkaus Lukemaa muokataan, jos mittariId ja lukeman päivämäärä vastaavat aikaisempaa lukemaa.

KulutusseurantaSeurantalaji

APIDescription
GET kulutusseuranta/seurantalajit

Palauttaa kaikki seurantalajit.

KustannuspaikkaApi

APIDescription
POST kohdetiedot/kustannuspaikat/selaa

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Hakee kustannuspaikat sivutetusti.

POST kohdetiedot/kustannuspaikat/all

Hakee kaikki käytettävissä olevat kustannuspaikat.

POST kohdetiedot/kustannuspaikat/{kustannuspaikka_id}/tyyppi/{metatyyppi}?Metanimet={Metanimet}

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Hae Kustannuspaikan alakohteet tyypillä suodatettuna.

GET kohdetiedot/kustannuspaikat/omat

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Käyttäjän kustannuspaikat(Eli on oikeus kp:aan ja on sillä voimassa olevalla yhteydellä jollakin roolilla).

Kysymyspatteri

Kysymyspatterin kysymysten hakuun hakuun tarkoitetut toiminnot

APIDescription
GET kysymyspatterit?Type={Type}&KohdeId={KohdeId}

Palauttaa kokoelman kysymyspatterin kysymyksiä, jotka ovat kytketty tiettyyn prosessiin(tyyppiin). Asetuksista riippuen palauttaa kysymykset joko kohdekohtaisesti tai yleisesti, eli kaikki kysymykset.

Laina

Lainarekisteri

APIDescription
POST lainat/{lainanumero}/tapahtuma/lisaa

Lisää lainalle tapahtuman. Laina haetaan lainanumerolla. Lainanumerolla tulee löytyä vain yksi tilaltaan aktiivinen laina. Aktiiviset tilat ovat: Ei asetettu, Suunnitteilla, Hallituksen esitys, Hyväksytty, Osa nostettu, Nostettu

DELETE lainat/tapahtumat/{tapahtuma_id}

Poistaa lainatapahtuman.

GET lainat/kohteet/{huoneisto_id}/aktiivisetlainat/hae?tilannepvm={tilannepvm}

Hakee osakkaan (kohdehuoneiston) aktiiviset lainat sekä saldot annetun tilannepäivän mukaan. Mukaan otetaan lainat, joiden tilat ovat: Ei asetettu, Osa nostettu, Nostettu

Lasku

Toiminnot laskujen hakuihin

APIDescription
GET erillislaskut?sopimus_id={sopimus_id}&alkupvm={alkupvm}&loppupvm={loppupvm}

Hakee erillislaskut annetulta aikaväliltä sopimus id:llä

Maksulaji

APIDescription
GET maksulajit/kohteet?kohde_id={kohde_id}

Hakee annetun kohteen maksulajit.

GET maksulajit/kohteet?kohde_id={kohde_id}&voimassa={voimassa}

Hakee annetun kohteen maksulajit ja niiden annettuna päivänä voimassa olevan hinnan.

POST maksulajit/{maksulaji_id}/liitakohteelle?kohde_id={kohde_id}

Lisää maksulajin kohteelle. Hinta lisätään kohteelle maksulajin voimassa olevan hinnan mukaan. Jos kohdetta tai maksulajia ei löydy palautetaan virhe. Jos maksulaji on jo kohteella palutetaan virhe.

POST maksulajit/{maksulaji_id}/tariffit/lisaakohteelle?kohde_id={kohde_id}

Lisää kohteen maksulajille tariffin eli yksikköhinnan. Veloituskuukaudet laitetaan lisättävälle tariffille oletuksena kaikki päälle. Samalle päivälle ei voi lisätä toista tariffia ja sellaisessa tapauksessa palautetaan virhe. Jos kohdetta tai kohdemaksulajia ei löydy palautetaan virhe.

Muutostyö

APIDescription
GET legacy/muutostyot/kustannuspaikka/{kohde_id}/osapuoli/{osapuoli_id}/hae

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Hakee kustannuspaikan osapuolen huoneistojen muutostyöt

GET legacy/muutostyot/{muutostyo_id}/hae

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Hakee muutostyön perustiedot, muutostyöehdotukset, muutostyön hyväksynnät sekä muutostyön kommentit.

POST legacy/muutostyot/lisaa

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Lisää uuden muutostyöehdotuksen

POST legacy/muutostyot/{muutostyoilmoitus_id}/lisatiedot/toimita

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Päivittää muutostyön ajankohtaa, lisätään kommentti sekä liitteet. Lopuksi päivittää muutostyön tilaa.

POST legacy/muutostyot/{muutostyoilmoitus_id}/kommentit/lisaa

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Lisää uuden kommentin muutostyölle.

POST legacy/muutostyot/{muutostyoilmoitus_id}/kommentit/{muutostyoilmoitus_kommentti_id}/liitteet/lisaa

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Lisää uuden muutostyön kommentille liitteen.

GET legacy/muutostyot/vaihtoehdot/hae

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Hakee muutostöiden luokat ja niiden vaihtoehdot

Muutto

APIDescription
GET muutot/lomakevalinnat

Palauttaa muuton mahdolliset valinnat.

Osakerekisteri

APIDescription
GET osakerekisteri/osakesarjat/{sisäinenTunnus}/hae

Hakee osakesarjan tiedot.

POST osakerekisteri/osakesarjat/{sisäinenTunnus}/omistaja/merkitse

Asettaa osakesarjan osakkaat. Osakkaita voi merkitä vain siinä tapauksessa, että osakesarjalla on jäljellä vapaata osuutta. Lisäosuuksien hankkiminen on tehtävä kaupan merkitsemisen kautta. Osakesarjan puuttuminen aiheuttaa virhekoodin 404.

POST osakerekisteri/osakesarjat/{sisäinenTunnus}/kauppa/merkitse

Merkitsee uusia kauppoja. Mikäli sama osapuoli toimii kaupassa sekä myyjänä, että ostajana jätetään häntä koskevat ostamismerkinnät huomioimatta. Osakesarjan puuttuminen aiheuttaa virhekoodin 404.

POST osakerekisteri/osakesarjat/{sisäinenTunnus}/pvmtiedot/paivita

Tallentaa omistajat-tauluun osakesarjan kauppoihin liittyviä päivämäärätietoja. Osakesarjan puuttuminen aiheuttaa virhekoodin 404.

Osapuoli

APIDescription
POST osapuolet/{osapuoli_id}

Päivitä osapuolen tietoja metatietojen perusteella

PUT osapuolet/{osapuoli_id}

Päivitä osapuolen tietoja metatietojen perusteella

POST osapuolet/henkilot

Lisää henkilöosapuoli

GET osapuolet/henkilot?Hakusana={Hakusana}&Metanimi={Metanimi}&Tasmalleen={Tasmalleen}

Palauttaa kokoelman henkilöitä, joiden määrätty parametri vastaa annettuun hakusanaan. Henkilöillä on "Parametrit"-kokoelma, mutta kokoelma on aina tyhjä.

GET osapuolet/yritykset?Hakusana={Hakusana}&Metanimi={Metanimi}&Tasmalleen={Tasmalleen}

Palauttaa kokoelman yritysosapuolia, joiden määrätty parametri vastaa annettuun hakusanaan. Henkilöillä on "Parametrit"-kokoelma, mutta kokoelma on aina tyhjä.

GET osapuolet?Hakusana={Hakusana}&Metanimi={Metanimi}&Tasmalleen={Tasmalleen}

Palauttaa kokoelman osapuolia, joiden määrätty parametri vastaa annettuun hakusanaan.

GET osapuolet/henkilot/selaa?Metanimet={Metanimet}&Limit={Limit}&Offset={Offset}

Selaa henkilöitä, vastaus sivutetusti.

GET osapuolet/yritykset/selaa?Metanimet={Metanimet}&Limit={Limit}&Offset={Offset}

Selaa yrityksiä, vastaus sivutetusti.

POST osapuolet/yritykset

Lisää yritysosapuoli

GET osapuolet/metanimet

Hae osapuolen kenttien metanimet

GET osapuolet/{osapuoli_id}/asukassivutunnukset

Palauttaa järjestelmässä olevat käyttäjän tunnukset. Mikäli tunnuksia, tai käyttäjää, ei ole palautetaan 404 Not Found.

POST osapuolet/{osapuoli_id}/asukassivutunnukset

Muodostaa uuden käyttäjän järjestelmään käyttäen tilin Asukassivuasetuksia. Mikäli käyttäjä on ennestään olemassa palautetaan 200 OK ja käyttäjän tunnukset. Käyttäjän perustaminen palauttaa 201 Created ja muodostetut tunnukset. Olemassa olevan käyttäjän salasanaa ei muuteta. Mikäli jollakin toisella henkilöllä on jo olemassa tunnus, joka halutaan varata aiheutuu tästä poikkeus, Internal Server Error 500. Salasanan puuttuminen aiheuttaa paluuarvon 400 Bad Request. Jos salasana on lyhyempi kuin 8 merkkiä nousee poikkeus: Internal Server Error 500

GET osapuolet/{osapuoli_id}

Hae osapuoli osapuolen Id:llä

GET osapuolet/yhteydet/selaa?OsapuoliId={OsapuoliId}&KohdeId={KohdeId}&RooliId={RooliId}&Roolit={Roolit}&Tilannepaiva={Tilannepaiva}

Hae osapuolien yhteydet osapuolen Id:llä

GET osapuolet/lomakevalinnat

Hakee osapuolien metanimelliset lomakevalinnat

GET osapuolet/roolit/metanimet

Hakee kaikki tunnetut osapuoliroolien metanimet

GET osapuolet/prosessin/{prosessi}/{henkilotunnus}

No documentation available.

GET osapuolet/yrityksen/tyontekijat

Hakee kaikki käyttäjän yrityksen työntekijät

GET osapuolet/yritykset/{yritys_id}/tyontekijat

Hakee kaikki yrityksen työntekijät

OsapuoliApi

Määrittelemättömiä osapuolia hallinnoiva kontrolleri. Yritysten toimintoja käsitellään yrityksiin erikoistuneessa YritysApiController-luokassa. Henkilöiden toimintoja käsitellään yrityksiin erikoistuneessa HenkiloApiController-luokassa.

APIDescription
GET osapuolitiedot/osapuolet/{id}

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Hakee osapuolen id:llä.

POST osapuolitiedot/osapuolet/hakusana?Hakusana={Hakusana}&Metanimi={Metanimi}&Tasmalleen={Tasmalleen}

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Palauttaa kokoelman osapuolia, joiden määrätty parametri vastaa annettuun hakusanaan. Osapuolilla on "Parametrit"-kokoelma, mutta kokoelma on aina tyhjä.

POST osapuolitiedot/osapuolet/{id}/update

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Päivittää osapuolen tietoja metatietojen perusteella.

OsapuolimetanimiApi

APIDescription
GET osapuolitiedot/metanimet/kentat

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Hakee osapuolen kenttien metanimet.

OsapuoliOikeudet

APIDescription
GET osapuolet/oikeudet/all

Palauttaa kaikki ne oikeudet jotka käyttäjälle on myönnetty

OsapuoliOikeudetApi

APIDescription
GET osapuolitiedot/oikeudet/mine

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Palauttaa kaikki käyttäjän oikeudet.

OsapuoliYhteydenotto

APIDescription
POST yhteydenotot

Lisää osapuolen yhteydenoton

GET yhteydenotot?osapuoli_id={osapuoli_id}

Palauttaa osapuolen yhteydenottojen tiedot

GET yhteydenotot/{yhteydenotto_id}

Palauttaa yhteydentoton tiedot yhteydenottoidllä

GET yhteydenotot/liitteet/{liite_id}

Palauttaa yhteydentoton liitteen.

POST yhteydenotot/{yhteydenotto_id}/asetaluetuksi?tunnus={tunnus}

Asettaa yhteydenoton tilaan luettu.

POST yhteydenotot/{yhteydenotto_id}/asetakasitellyksi?tunnus={tunnus}

Asettaa yhteydenoton tilaan käsitelty.

GET yhteydenotot/luokittelut

Palauttaa listan yhteydenottojen luokittelu-vaihtoehdoista

GET yhteydenotot/viestiketjut/{viestiketju_id}

Palauttaa listan yhteudenotoista viestiketjuid:n perusteella

OsapuoliYhteydenottoApi

APIDescription
GET osapuolitiedot/yhteydenotot/{id}

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Palauttaa yhteydentoton tiedot id:llä

POST osapuolitiedot/yhteydenotot/add

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Lisää osapuolen yhteydenoton

GET osapuolitiedot/yhteydenotot/osapuoli/{osapuoliId}

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Palauttaa osapuolen yhteydenottojen tiedot

GET osapuolitiedot/yhteydenotot/liitteet/{liiteId}

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Palauttaa yhteydentoton liitteen.

POST osapuolitiedot/yhteydenotot/{id}/asetaluetuksi?tunnus={tunnus}

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Asettaa yhteydenoton tilaan luettu.

POST osapuolitiedot/yhteydenotot/yhteydenotot/{yhteydenotto_id}/asetakasitellyksi?id={id}&tunnus={tunnus}

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Asettaa yhteydenoton tilaan käsitelty.

GET osapuolitiedot/yhteydenotot/luokittelut

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Palauttaa listan yhteydenottojen luokittelu-vaihtoehdoista

GET osapuolitiedot/yhteydenotot/viestiketjut/{viestiketjuId}

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Palauttaa listan yhteudenotoista viestiketjuid:n perusteella

OsapuoliyhteydetApi

APIDescription
POST osapuoliyhteydet/selaa

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Hakee osapuolien yhteyksiä.

RemontitApi

Tampuurin kunnossapidon remonttien palvelurajapinta

APIDescription
POST kunnossapito/remontit/hae

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Palauttaa kustannuspaikan remontteja hakuparametrien perusteella. Huom! Ei ota kantaa oikeuksiin.

GET kunnossapito/remontit/{remontti_id}

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Palauttaa id:tä vastaavan remontin.

Reskontra

APIDescription
GET reskontra/indeksit?tilannepvm={tilannepvm}

Tilannepäivänä voimassaolevien indeksien haku. Tilannepäivää verrataan indeksin julkaisupäivään.

Saunavuoro

Saunavuorojen operaatiot.

APIDescription
GET saunavuorot/oletusasetukset

Palauttaa saunavuorojen oletusasetukset.

GET saunavuorot/asetukset?sauna_id={sauna_id}

Palauttaa saunavuoron asetukset.

GET saunavuorot/{saunavuoro_id}

Hakee saunavuoron järjestelmästä.

POST saunavuorot

Lisää uuden saunavuoron järjestelmään.

GET saunavuorot?kustannuspaikka_id={kustannuspaikka_id}

Palauttaa kustannuspaikan alla olevien kohteiden kaikki varaukset.

GET saunavuorot/kustannuspaikka/{kustannuspaikka_id}

Palauttaa kustannuspaikan alla olevien kohteiden kaikki varaukset.

GET saunavuorot?kohde_id={kohde_id}

Palauttaa kohteen kaikki varaukset.

GET saunavuorot/kohde/{kohde_id}

Palauttaa kohteen kaikki varaukset.

GET saunavuorot?varaaja_kohde_id={varaaja_kohde_id}

Palauttaa kohteen nimissä tehdyt saunavuorovaraukset.

GET saunavuorot/varaajakohde/{varaaja_kohde_id}

Palauttaa kohteen nimissä tehdyt saunavuorovaraukset.

GET saunavuorot?varaaja_osapuoli_id={varaaja_osapuoli_id}

Palauttaa henkilön nimissä tehdyt saunavuorovaraukset.

GET saunavuorot/varaaja/{varaaja_osapuoli_id}

Palauttaa henkilön nimissä tehdyt saunavuorovaraukset.

DELETE saunavuorot/{saunavuoro_id}

Poistaa saunavuoron järjestelmästä.

POST saunavuorot/{saunavuoro_id}/paata?loppuupvm={loppuupvm}

Päättää saunavuoron tähän päivään

Sopimus

APIDescription
GET sopimukset/{sopimus_id}

Hakee sopimuksen tiedot id:llä

GET sopimukset?tarjous_id={tarjous_id}

Hakee listan sopimusten yhteenvedoista tarjous id:llä

GET sopimukset?henkilotunnus={henkilotunnus}

Hakee listan sopimusten yhteenvedoista henkilötunnuksella

GET sopimukset?osapuoli_id={osapuoli_id}

Hakee listan sopimusten yhteenvedoista osapuoli id:llä

GET sopimukset/{osapuoli_id}/irtisanottavat

Palauttaa listan sopimusten yhteenvedoista osapuolen irtisanottavissa olevista sopimuksista.

POST sopimukset/{sopimus_id}/lisaapalvelu

Lisää palvelun (esim. saunavuoron tai autopaikan) sopimukselle. Palvelun hinnan tulee löytyä kohteen maksulajeista.

POST sopimukset/{sopimus_id}/paatapalvelu

Päättää palvelun (esim. saunavuoron tai autopaikan) sopimukselta.

GET sopimukset/{sopimus_id}/asuntotarkastukset

Hae sopimukseen liittyvät asuntotarkastukset.

GET sopimukset/{sopimus_id}/liitteet?Liitekategoria={Liitekategoria}

Hakee sopimuksen liitteet

GET sopimukset/{sopimus_id}/tiedostot/{tiedosto_id}

Palauttaa sopimuksen liitetiedoston pyydettäessä tiedoston id:llä.

POST sopimukset/{sopimus_id}/liitteet/lisaa

Lisää annetun tiedoston sopimuksen liitteeksi.

GET sopimukset/liitteet?Kustannuspaikka_id={Kustannuspaikka_id}&Liitekategoria={Liitekategoria}

Hakee sopimuskategorian yleiset liitteet

GET sopimukset/tiedostot/{tiedosto_id}?kustannuspaikka_id={kustannuspaikka_id}

Palauttaa sopimuksen yleisen liitetiedoston pyydettäessä tiedoston id:llä.

GET sopimukset/{sopimus_id}/saldo

Palauttaa sopimuksen saldon

GET sopimukset/irtisanomisilmoitukset?alkupvm={alkupvm}

Hakee irtisanomisilmoituksia tietystä ajankohdasta lähtien.

POST sopimukset/{sopimus_id}/osapuolet

Lisää asiakaspalvelusopimukselle uuden osapuolen. Esimerkiksi kun asuntoon muuttaa sopimusosapuolen puoliso, voidaan uuden sisäänmuuttavan henkilön tiedot lisätä sopimukselle tällä metodilla. Jos sopimukselle ei voi lisätä osapuolia sopimuksen tilasta johtuen tai sopimuksella on jo joku lisättävistä osapuolista niin toimintoa ei suoriteta ja palautetaan conflict (409).

POST sopimukset/{sopimus_id}/osapuolet/{osapuoli_id}

Muokkaa osapuolen parametreja. Annetaan sen osapuolen parameterit joita halutaan muuttaa. Niitä mitä ei haluta muuttaa, ei tarvitse antaa. Jos osapuoli ei löydy sopimukselta, niin toimintoa ei suoriteta ja palautetaan virhe 400 bad request.

POST sopimukset/{sopimus_id}/paataosapuoli

Päättää asiakaspalvelusopimuksen osapuolen kohdalta. Esimerkiksi kun asunnosta muuttaa yksi osapuoli pois, mutta muiden osapuolien sopimus säilyy, voidaan osapuolen maksuvelvoite päättää tällä metodilla. Jos osapuoli ei löydy sopimukselta, niin toimintoa ei suoriteta ja palautetaan virhe 400 bad request.

POST sopimukset/{sopimus_id}/poistaosapuoli

Poistaa osapuolen sopimukselta kokonaan. Huom, yleensä osapuolta ei ole tarkoitus poistaa, vaan päättää. Poistaminen voi tulla kysymykseen virhetilanteessa, jossa osapuolta ei olisi kuulunut liittää sopimukselle alunperinkään. Jos osapuoli ei löydy sopimukselta, niin toimintoa ei suoriteta ja palautetaan virhe 400 bad request.

GET sopimukset/{sopimus_id}/vakuusmaksut

Hakee listan sopimuksen vakuusmaksutiedoista

POST sopimukset/{sopimus_id}/vakuusmaksut/muutapalautustilinumero

Päivittää sopimukselle vakuudenpalautustilinumeron ja päivittää palautustilinumeron myös vakuusmaksu suoritukselle mikäli vakuus on maksettu yhdessä erässä.

POST sopimukset/{sopimus_id}/hyvaksy

Allekirjoittaa sopimuksen kyseisen osapuolen osalta

POST sopimukset/{sopimus_id}/hylkaa

Muuttaa hankintaehdotuksen tilan hylätyksi.

GET sopimukset/{sopimus_id}/sopimusdokumentti

Hakee sopimuksen uusimman sopimusdokumentin.

GET sopimukset/{sopimus_id}/vakuuslasku

POST sopimukset/{sopimus_id}/laskevuokra

Laskee sopimuksen tilannepäivän mukaisen laskutuskauden vuokran

POST sopimukset/{sopimus_id}/allekirjoitus/valmis

Muuttaa sopimuksen allekirjoituksen tilaksi Valmis ja asettaa sopimuksen allekirjoituksen päivämääräksi kuluvan päivän

POST sopimukset/{sopimus_id}/allekirjoitus/peruuta

Muuttaa sopimuksen allekirjoituksen tilaksi Peruutettu ja poistaa sopimuksen allekirjoituksen päivämäärän. Sopimuksen allekirjoituksen tilan tulee olla Aloitettu tai Kesken jotta allekirjoituksen voi peruuttaa.

POST sopimukset/{sopimus_id}/allekirjoitus/kesken

Muuttaa sopimuksen allekirjoituksen tilaksi Kesken. Sopimuksen allekirjoituksen tilan tulee olla Aloitettu jotta allekirjoituksen voi asettaan tilaan kesken.

GET sopimukset/allekirjoitettavat

Hakee listan sähköisesti allekirjoitettavissa olevien sopimusten id:eistä Sopimukset joiden allekirjoituksen tila on Aloitettu ja joilla ei ole vielä allekirjoituspäivää

GET sopimukset/{sopimus_id}/irtisanomislomakevalinnat

Hakee asukkaan sähköisen irtisanomisen lomakkeen valinnat

GET sopimukset/{sopimus_id}/perustiedot

Etsii sopimuksen perustiedot, palauttaa nullin jos sopimusta ei löydy

POST sopimukset/{sopimus_id}/vakuuslasku/kuittaamaksetuksi

Merkitsee sopimuksen vakuuslaskun maksetuksi

POST sopimukset/{sopimus_id}/irtisano

Tallentaa sopimuksen irtisanomisen tiedot järjestelmään jatkokäsittelyä varten

POST sopimukset

Luo järjestelmään uuden sopimuksen

POST sopimukset/{sopimus_id}/vakuuslasku

Lisää vakuuslaskun sopimukselle

POST esisopimukset

Luo järjestelmään uuden esisopimuksen

GET sopimukset/{sopimus_id}/suoritukset?AlkuPvm={AlkuPvm}&LoppuPvm={LoppuPvm}

Palauttaa sopimuksen suoritukset (normaali ja palautus tyyppiset) annetulla aikavälillä

GET sopimukset/{sopimus_id}/maksulajit/hae

Hakee sopimuksen maksulajit ja tariffit

POST sopimukset/{sopimus_id}/maksulajit/lisaa

Lisää annetut maksulajit sopimukselle. Maksulaji ei saa olla sopimuksella ennestään ja sen täytyy olla voimassa jotta se voidaan lisätä. Vakuusmaksulajeja ei voi lisätä sopimukselle. Myöskään maksulajeja joille on määritelty kohdetyyppi ei voi lisätä tällä kutsulla.

POST sopimukset/{sopimus_id}/maksulajit/jyvittamaton/lisaa

HUOM! suositellaan että käytetään POST sopimukset/{sopimus_id}/maksulajit/lisaa reittiä ensisijaisesti. Lisää annetut maksulajit sopimukselle. Vuosi maksulajilla ei jyvitä hintaa (yksikköhinta*veloitusperustekerroin) kuukausilla vaan lisää sen sellaisenaan. Maksulaji ei saa olla sopimuksella ennestään ja sen täytyy olla voimassa jotta se voidaan lisätä. Vakuusmaksulajeja ei voi lisätä sopimukselle. Myöskään maksulajeja joille on määritelty kohdetyyppi ei voi lisätä tällä kutsulla.

GET sopimukset/lomakevalinnat

Palauttaa sopimuslomakkeen valintoja

POST sopimukset/{sopimus_id}/virkistatavoitteet

Luo/päivittää sopimukselle sen maksulajeista tavoitteet ja luo ns. laskupohjat sopimukselle.

PATCH sopimukset/{sopimus_id}

Päivittää sopimusta annettujen parametrien mukaan. Päivitetty sopimus validoidaan kokonaisuutena. Tämä kutsu ei automaattisesti päivitä muuta kuin sopimusta. Esim. sopimuksen alkupäivää muokattaessa on päivitettävä asukashallinta omalla kutsullaan.

POST sopimukset/{sopimus_id}/paatasopimus

Päättää sopimuksen annettujen parametrien mukaan. Jos Yhteystiedot parametria ei ole annettu jätetään uudet yhteystiedot sopimuksella entiselleen. Muussa tapauksessa tallennetaan yhteystiedot annettuina.

POST sopimukset/{sopimus_id}/irtisanominen/luomuutto

Lisää ulosmuuton sopimukselle.

POST sopimukset/{sopimusId}/asukkaat/kohdeyhteydet/luo

Lisää sopimuksen asukkaille kohdeyhteydet ja päivittää ne sopimuksen osapuoli tauluun jos niitä ei vielä ole.

POST sopimukset/{sopimus_id}/maksulajit/{maksulaji_id}/uudelleen/kytke

Uudelleen kytkee maksulajin sopimukselle. Jotta maksulajin voi uudelleen kytkeä sen pitää olla päätetty. Maksulaji kytketään uudelleen sellaisenaan. Uudelleen kytkeminen tehdään annetun alkupäivämäärän kuun ensimmäisestä päivästä lähtien. Jos yrittää uudelleen kytkeä maksulajia kausille jolla on muutoksenestettyjä (käsinsyötettyjä) tavoitteita, muutos ei koske kyseisiin kausiin. Tästä ei anneta virhettä vaan maksulaji tulee voimaan annetusta alkupäivästä lähtien niille kausille joilla ei ole muutoksenestettyjä tavoitteita.

POST sopimukset/{sopimus_id}/maksulajit/{maksulaji_id}/voimassaolo/paivita

Muuttaa sopimuksen maksulajin voimassaoloaikaa, eli alku- ja loppupäivää. Loppupäivän voi päivittää tyhjäksi, jolloin maksulaji on toistaiseksi voimassa. Alkupäivä on pakollinen. Jos maksulajia ei ole kytketty sopimukselle, nousee virhe. Sopimuksen tavoitteet tulee tarvittaessa virkistää erillisellä kutsulla

POST sopimukset/{sopimus_id}/maksulajit/{maksulaji_id}/paata

Päättää sopimuksen maksulajin. Jos maksulajia ei ole kytketty sopimukselle, nousee virhe. Sopimuksen tavoitteet tulee tarvittaessa virkistää erillisellä kutsulla

GET sopimukset/{sopimusId}/velkaerittely/hae?tilannepvm={tilannepvm}

Palauttaa pyydetyn sopimuksen velkaerittelyn pyydettynä tilannepäivänä

POST sopimukset/{sopimusId}/peruuta

Peruuttaa sopimuksen: Asettaa sopimuksen loppupäivän alkupäivästä edelliseen päivään, sopimuksen tilaksi "Peruttu" sekä kirjaa sopimuksen lokiin "Sopimus peruttu". Lisätään annettu Lokimerkinta "Sopimus peruttu" merkinnän perään. Sopimuksen tavoitteet tulee tarvittaessa virkistää erillisellä kutsulla

Tarjous

Toiminnot tarjousten käsittelyihin ja hakuihin

APIDescription
GET tarjoukset/{tarjous_id}

Hakee tarjouksen tiedot id:llä

GET tarjoukset?osapuoli_id={osapuoli_id}

Hakee listan tarjousten yhteenvedoista osapuoli id:llä

GET tarjoukset?hakemus_id={hakemus_id}

Hakee listan tarjousten yhtenvedoista hakemus id:llä

GET tarjoukset/lomakevalinnat

Palauttaa tarjousvastaus-lomakkeen joka sisältää tarjouksen vastauksen valintatiedot

POST tarjoukset/{tarjous_id}/hyvaksy

Hyväksyy asuntotarjouksen.

POST tarjoukset/{tarjous_id}/hylkaa

Hylkää asuntotarjouksen

TarkastajanKalenteri

APIDescription
GET kunnossapito/tarkastajankalenteri/vapaatajat?KohdeId={KohdeId}&Alkaa={Alkaa}&Paattyy={Paattyy}

Etsii varattavissa olevia aikoja

POST kunnossapito/tarkastajankalenteri/varaukset/lisaa

Lisää ajanvarauksen

Tarkastus

Tarkastuksen yleiset toiminnot

APIDescription
POST tarkastukset/omat

Palauttaa kokoelman käyttäjän tarkastuksia

POST tarkastukset/selaa

Selaa tarkastuksia halutuin hakuehdoin

GET tarkastukset/{id}/perustiedot

Palauttaa tarkastuksen perustiedot

PATCH tarkastukset/{id}/update

Päivittää tarkastuksen tiedot patchina

POST tarkastukset

Luo uuden tarkastuksen.

POST tarkastukset/update/tarkastusajat

Päivittää tarkastusajan

POST tarkastukset/update/tarkastajat

Päivittää tarkastajan tarkastuksille

TarkastusKohde

Tarkastuksien pintoihin ja varusteisiin liittyvien tarkastuskohteiden palvelut.

APIDescription
GET tarkastukset/{id}/huoneet

Palauttaa huoneet ja tarkastuskohteet

POST tarkastukset/{id}/huoneet/{huoneid}/tarkastuskohteet/{tarkastuskohdeid}

Tallentaa tarkastuksen yksittäisen pinnan tai varusteen tarkastuksen tuloksen

POST tarkastukset/ilmoitus/{ilmoitusid}/tarkastuskohteet/tallennukset

Tallentaa annetun ilmoitusidn huoneiden tarkastuskohteiden ilmoitukseksi

TarkastusKulutus

Tarkastuksen kulutuslukemiin lliittyvät toiminnot

APIDescription
POST tarkastukset/muutto/{muuttoid}/kulutuslukemat/tallenna

Tallentaa tarkastuksen yhteydessä tehtävän mittrienluvun tiedot.

GET tarkastukset/muutto/{muuttoid}/kulutuslukemat

Haetaan mittarit

GET tarkastukset/mittarit

Haetaan mittarit

TarkastusLiitteet

Tarkastuksien liitepalvelut

APIDescription
GET tarkastukset/{id}/liitteet

Hakee tarkastuksen liitteet.

GET tarkastukset/liitteet/{liiteid}/viimeisin

Hakee tarkastuksen liiteen uusimman tiedoston.

POST tarkastukset/{id}/liitteet/lisaa

Lisää liitteen tarkastukselle.

POST tarkastukset/{id}/tarkastuskohde/{tarkastuskohdeid}/liitteet/lisaa

Lisää liitteen tarkastuksen pinnalle tai varusteelle.

GET tarkastukset/{id}/tarkastuskohde/{tarkastuskohdeid}/liitteet

Hakee tarkastuksen pinnan tai varusteen liitteet.

DELETE tarkastukset/liitteet/{liiteid}/poista

Poistaa tarkastuksen tai tarkastuskohteen liitteen.

POST tarkastukset/liitteet/{id}/versio/lisaa?liiteid={liiteid}

Lisää uuden tiedostoversion liitteelle.

TarkastusLisatiedot

Tarkastuksien kohdetyyppi neutraalin palvelin Lisätietojen controlleri Lisätietojen palvelut sekä toissijaisien tietojen palvelut

APIDescription
GET tarkastukset/{id}/lisatiedot

Palauttaa tarkastuksen lisätiedot

GET tarkastukset/{id}/asukkaat

Palauttaa halutun tarkastuksen asukkaat

GET tarkastukset/{id}/pidatystiedot

Palauttaa tarkastuksen pidätystiedot

POST tarkastukset/{id}/pidatystiedot/update

Tallentaa pidätystiedot tarkastuksen muutolle.

POST tarkastukset/kohteet/viimeisin/perustiedot

Hakee kohteiden viimeisimmän valmiin tarkastuksen tiedot.

GET tarkastukset/{id}/avaimet

!!!DUMMY!!! Palauttaa tarkastuksen avaimet

TarkastusLoki

Tarkastuksien lokipalvelut

APIDescription
GET tarkastukset/{id}/loki?Offset={Offset}&Limit={Limit}

Palauttaa tarkastuksen lokin sivutettuna.

POST tarkastukset/loki/lisaa

Lisää merkinnän viestilokiin

TarkastusMallit

Tarkastuksen malleihin liittyvät palvelut

APIDescription
GET tarkastukset/mallit/{typeid}/huoneet

Haetaan kaikkien mallihuoneiden tiedot

POST tarkastukset/mallit/{kohdeid}/huoneet/tallenna

Päivittää huonevalinnat kohteelle

TarkastusOffline

Tarkastuksien pintoihin ja varusteisiin liittyvien tarkastuskohteiden palvelut.

APIDescription
POST offline/tarkastukset/{tarkastusid}/tarkastuskohteet/tallenna

Tallentaa tarkastuksen tarkastuskohteet offline toimintoa varten ja palauttaa huoneet tarkastuskohteineen.

TarkastusValinnat

Sisältää palveluita asetuksien ja tarkastuksiin liittyvien staattisten tietojen hakemiseen.

APIDescription
GET tarkastukset/asetukset

Palauttaa tarkastus X käyttämät asetukset

GET tarkastukset/valinnat

Tarkastus valintalistat.

Tehtava

Tarjoaa tehtävärekisterin palveluita.

APIDescription
GET tehtava/{tyyppi}/{id}

Palauttaa pyydetyn tehtävän. Tehtävällä ei ole tyyppien yli ulottuvaa yksilöllistä id:tä, joten tehtävää pitää hakea yhdessä tyypin kanssa.

POST tehtava/selaa

Palauttaa osakokoelman hakuehdot täyttäviä tehtäviä. Vähintään jokin seuraavista tiedoista on toimitettava: KohdeId, TyonsuorittajaId tai IlmoittajaId. Toimittaaksesi useita kohteita määrittele parametri monta kertaa. Palautettavien tehtävien järjestys on seuraava. 1. Myöhässä olevat tehtävät (mitä enemmän myöhässä sitä korkeammalla tulosjoukossa). 2. Tehtävän deadline täyttymässä. 3. Tehtävän suoritusaika. 4. Tehtävien kirjausjärjestys.

POST tehtava/arkisto/selaa

Palauttaa osakokoelman hakuehdot täyttäviä arkistoituja tehtäviä. Vähintään jokin seuraavista tiedoista on toimitettava: KohdeId, TyonsuorittajaId tai IlmoittajaId. Toimittaaksesi useita kohteita määrittele parametri monta kertaa.

POST tehtava/{tehtavatyyppi}/{id}/vaihdatyonsuorittaja

Asettaa tehtävälle uuden työnsuorittajan.

Test

APIDescription
GET testit/{testi_id}

Testimetodi WebApin savutestaamiselle

Tiedosto

APIDescription
GET tiedostot?tiedosto_id={tiedosto_id}

No documentation available.

GET tiedostot/content?tiedosto_id={tiedosto_id}

No documentation available.

GET tiedostot/{tiedosto_id}/content

No documentation available.

Tiedostoloki

Tiedostohistorian palvelu.

APIDescription
GET tiedostoloki/selaa/{tyyppi}?Liitetyyppi={Liitetyyppi}&AikaleimaAlku={AikaleimaAlku}&AikaleimaLoppu={AikaleimaLoppu}&Offset={Offset}&Limit={Limit}

Hakee kokoelman dokumenttimuutoksia.

Toiminnanohjaus

APIDescription
POST toiminnanohjaus/selaa

Hakee kokouksia hakuehdoilla.

POST toiminnanohjaus/{tehtavaid}/allekirjoituksentila/kesken

Asettaa allekirjoituksen tilaan "KESKEN"

POST toiminnanohjaus/{tehtavaid}/allekirjoituksentila/hyvaksy

Asettaa allekirjoituksen tilaan "HYVÄKSYTTY"

POST toiminnanohjaus/{tehtavaid}/allekirjoituksentila/hylkaa

Asettaa allekirjoituksen tilaan "HYLÄTTY"

POST toiminnanohjaus/{tehtavaid}/allekirjoituksentila/peruuta

Asettaa allekirjoituksen tilaan "PERUUTETTU"

GET toiminnanohjaus/{tehtavaid}/liitteet

Hakee tehtävän liitteet.

GET toiminnanohjaus/liitteet/{liiteid}/tiedosto/viimeisin

Hakee tehtävän liiteen uusimman tiedoston.

POST toiminnanohjaus/{tehtavaid}/liitteet/lisaa

Lisää tehtävälle liitteen.

POST toiminnanohjaus/liitteet/{liiteid}/lisaa

Lisää uuden tiedostoversion liitteelle.

Toimintakertomus

Toimintakertomusten toiminnot

APIDescription
GET toimintakertomukset/{id}

Palauttaa toimintakertomuksen

GET toimintakertomukset/kohteet/{id}/kasitellyt

Palauttaa kohteen käsitellyt toimintakertomukset

GET toimintakertomukset/kohteet/{ytunnus}/kasitellyt

Palauttaa kohteen käsitellyt toimintakertomukset

POST toimintakertomukset/{id}/valmiiksi

Asettaa toimintakertomuksen valmiiksi

POST toimintakertomukset/{id}/lomake/update

Päivittää toimintakertomukselle lomakepohjan

GET toimintakertomukset/{id}/lomake

Palauttaa toimintakertomuksen lomakepohjan

Tunnus

APIDescription
GET tunnukset/tarkistakirjautuminen

Palauttaa kutsun kirjautumistiedot.

Tuoterekisteri

APIDescription
GET tuotteet/liitteet/{liite_id}

Palauttaa tuotteen liiteen sisällön.

GET tuoterekisteri/tuotteet/liitteet/{liite_id}

Palauttaa tuotteen liiteen sisällön.

GET tuoterekisteri/{kohdeid}/toimialat

Hakee kaikki kohteen toimialat

GET tuoterekisteri/{kohdeid}/toimialat/{toimialaid}/toimittajat

Hakee kaikki toimialan toimittajat

POST tuoterekisteri/{kohdeid}/toimialat/{toimialaid}/toimittajat/hae

Hakee toimialan toimittajia hakutermillä

GET tuoterekisteri/toimittaja/{toimittajaid}/tuotteet

Hakee toimittajan tuotekatalogin

GET tuoterekisteri/kirjaukset/tuotteet

Hakee kirjautuneen käyttäjän yrityksen kategoroiden kaikki tuotteet.

TyonsuorittajaApi

APIDescription
GET osapuolitiedot/tyonsuorittajat/kohde/{kohdeId}

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Hakee kohteen tyonsuorittajat, eli yritykset ja ne henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset.

POST osapuolitiedot/tyonsuorittajat/hakusana/{hakusana}

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Hakee tyonsuorittajat, eli yritykset ja ne henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset hakusanan perusteella.

POST osapuolitiedot/tyonsuorittajat/valintalista

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Hakee tyonsuorittajat, eli yritykset ja ne henkilöt joilla on käyttäjätunnukset hakusanan perusteella.

Työnsuorittajat

APIDescription
GET osapuolet/tyonsuorittajat?kohde_id={kohde_id}

Hakee kohteen tyonsuorittajat, eli yritykset ja ne henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset.

GET osapuolet/tyonsuorittajat?hakusana={hakusana}

Hakee tyonsuorittajat, eli yritykset ja ne henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset hakusanan perusteella.

GET osapuolet/tyonsuorittajat/valintalista/{hakusana}

Hakee tyonsuorittajat, eli yritykset ja ne henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset hakusanan perusteella.

Viestinta

APIDescription
GET internetviestit/{id}/otsikot

Palauttaa Internetviestin yksilöllisellä id:llä.

GET internetviestit/osapuoli/{osapuoli_id}/otsikot

Hakee osapuolen internetviestit

GET internetviestit/kohde/{kohde_id}/otsikot

Hakee kohteelle määritetyt internetviestien otsikot

GET internetviestit/{id}

Hakee internetviestin id:llä

POST internetviestit/create

Lisää uuden internetviestin.

GET internetviestit/liitteet/{id}

Palauttaa liitteen sisällön.

GET internetviestit/otsikot?osapuoli_id={osapuoli_id}

VANHENTUNUT, käytä GET internetviestit/osapuoli/{osapuoli_id}/otsikot Hakee osapuolen internetviestit

GET internetviestit/otsikot?kohde_id={kohde_id}

VANHENTUNUT, käytä GET internetviestit/kohde/{kohde_id}/otsikot Hakee kohteelle määritetyt internetviestien otsikot

POST internetviestit

VANHENTUNUT, käytä GET internetviestit/create Lisää uuden internetviestin.

YhteydetApi

Yhteyksiä hallinnoiva kontrolleri.

APIDescription
GET yhteydet/osapuoli/{id}

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Palauttaa osapuolen voimassa olevat yhteydet.

POST yhteydet/kohde/{id}/hae

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Palauttaa osapuolen voimassa olevat yhteydet.

YritysApi

Yritystietoihin erikoistunut kontrolleri. Osapuolien toimintoja käsitellään yrityksiin erikoistuneessa HenkiloApiController-luokassa. Henkilöiden toimintoja käsitellään yrityksiin erikoistuneessa HenkiloApiController-luokassa.

APIDescription
GET osapuolitiedot/yritykset/{id}

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Hakee yrityksen id:llä.

POST osapuolitiedot/yritykset/hakusana?Hakusana={Hakusana}&Metanimi={Metanimi}&Tasmalleen={Tasmalleen}

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Palauttaa kokoelman yrityksiä, joiden määrätty parametri vastaa annettuun hakusanaan. Yrityksillä on "Parametrit"-kokoelma, mutta kokoelma on aina tyhjä.

POST osapuolitiedot/yritykset/selaa

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Selaa yrityksiä, vastaus sivutetusti.

POST osapuolitiedot/yritykset/create

!!!Vain sisäiseen käyttöön!!! Lisää yrityksen.